Partners

Partners in FireSwarm

Deze website http://www.fireswarm.nl beschrijft het doel, de partners en de activiteiten binnen het FireSwarm project gefinanciëert door het Agentschap NL. De partners op deze pagina zijn allen deelnemers binnen dit project.

Industriële partners

De industriële partners hebben high-tech expertise in de ontwikkeling van hardware, electronica en/of software.

Industriële Partners

Almende B.V., EagleVision en DevLab consortium (geleid door Salland Electronics)

Academische partners

De academische partners hebben een track record opgebouwd aan publicaties in zwerm robotica.

Academische Partners

MAVlab TUDelft en Groningen Universiteit

Praktijkpartners

De praktijkpartners leveren requirements, verzorgen uitvoering van praktijktesten en ondersteunen de ontwikkeling van de uiteindelijke operator console.

Praktijkpartners

Brandweer Bergen en Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s